Presentazione di “Riaffiorano le nostre vite” di Dunya Breur – Book Pride 2023